KONTAKT

Medarbetare

Peter Bergholm
Landskapsarkitekt

peter.bergholm@outsidekalmar.com
0709-10 52 30

Thomas Mårtensson
Mark- & trädgårdsingenjör

thomas.martensson@outsidekalmar.com
0709-10 52 31

Robert Karlsson
Markprojektör

robert.karlsson@outsidekalmar.com
0725-62 87 87

Terese Liljeholm
Landskapsingenjör

terese.liljeholm@outsidekalmar.com
070-910 41 12

Cathrine Hermansson
Landskapsarkitekt

cathrine.hermansson@outsidekalmar.com
072-5628785

Outside Landskapsarkitekter & ingenjörer ab
Ölandsgatan 18
39231 Kalmar

namn.efternamn@outsidekalmar.com