OM OSS

Vi är vad vi heter

LANDSKAPSARKITEKTER
&
INGENJÖRER

Vi får mycket uppskattning för våra tydliga skisser, men våra kompetensområden spänner över ett brett spektrum, från översiktlig planering och utredning till gestaltning, detaljprojektering och tekniska lösningar.

Hur vi jobbar

För att skapa en väl fungerande utemiljö för både våra uppdragsgivare och för de människor som ska vistas i och nyttja den, arbetar vi utifrån följande; social funktion, ekonomisk funktion, estetisk funktion, praktisk funktion, ekologisk funktion och teknisk funktion.  I samråd med våra uppdragsgivare viktas dessa för att resultatet ska leva upp till de förväntningar och den typ av användningsområde platsen är tänkt för.

Historia

Kontoret grundades 2002 på Kvarnholmen i Kalmar där vi fortfarande finns om än i nya och större lokaler. Sedan dess har vi främst gestaltat vår närmiljö i Kalmar med omnejd men även gjort en och annan avstickare till andra delar av landet och världen. Men större delen av våra uppdrag och projekt finns i sydöstra Sverige.

Objektstyper

Vi arbetar bland annat med följande typer av objekt.

 • Bostadsmiljöer
 • Industrimiljöer
 • Handelsmiljöer
 • Kontorsmiljöer
 • Offentliga miljöer
 • Skolmiljöer
 • Vårdmiljöer
 • Kyrkogårdar
 • Dagvattensystem
 • Parker
 • Gator
 • Torg

Arbetsområden

Nedan följer ett urval av våra arbetsområden för att ge en inblick i vilka typer av arbeten vi utför.

 • Gestaltning
 • Utredningsskisser
 • Förstudier
 • Tekniska beskrivningar
 • Landskapsanalyser
 • Kontroll
 • Konsekvensbeskrivningar
 • Systemhandlingar
 • Designprogram
 • Skötselplaner
 • Bygghandlingar
 • Besiktningar
 • Informationsmaterial
 • Idéutveckling
 • Kostnadsbedömningar
 • Förfrågningsunderlag

Vi är medlemmar i följande organisationer:

Vi stöttar: